Rehabilitacija deonice Državnog puta IA reda Aktuelnosti

Rehabilitacija deonice Državnog puta IA reda

Rehabilitacija deonice Državnog puta IA reda

17.06.2020

Rehabilitacija deonice Državnog puta IA reda broj A1, deonica: petlja Bačka Topola - petlja Sirig, od km 58+400 do km 93+724, L=35,324k, desna traka.

Izvode se sledeći građevinski radovi:

Glodanje završnog sloja asfaltbetona po celoj širini kolovoza, i dodatno BNS-a po voznoj traci.

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS na voznoj traci i asfaltbetona AB po celoj širini kolovoza.

Ponovno farbanje horizontalnih oznaka na kolovozu.

Zamena žičane ograde i stubova na putnom pojasu sa desne strane.

Slične vesti