Vojput Subotica | Uprava kompanije

Uprava društva

Goran Janković - direktor

Vukoslav Vukoslavović - tehnički direktor

Snežana Ristanović - šef službe računovodstva i finansija

Danijela Milivojević - šef službe tehničke pripreme

Tanja Andrašić - šef službe za opšte, pravne i kadrovske poslove