Vojput Subotica | Uprava kompanije

Uprava kompanije

Goran Janković - generalni direktor

Tanja Andrašić - izvršni direktor za OPK

Danijela Milivojević - izvršni direktor tehničke pripreme

Ivan Sudarević - izvršni direktor za održavanje

Snežana Ristanović - pomoćnik direktora za ekonomsko-računovodstvene poslove

Vukoslav Vukoslavović - izvršni direktor za izgradnju