Uprava kompanije

Vuk Vujović generalni direktor
Tanja Andrašić izvršni direktor za OPK
Danijela Milivojević izvršni direktor tehničke pripreme
Ivan Sudarević izvršni direktor za održavanje
Snežana Ristanović pomoćnik direktora za ekonomsko-računovodstvene poslove
Vukoslav Vukoslavović izvršni direktor za izgradnju
Bojan Kostić rukovodilac službe nabavke