Lična karta

Naziv: VOJPUT DOO
Adresa: Subotica, Đure Đakovića 10
Brojevi telefona: 024/554-900, 552-743
Internet: www.vojput.com

 

VOJPUT DOO održava 834 km magistralnih i regionalnih puteva i 71 km autoputa. U Bačkoj održava 561 km puteva I i II reda a u Banatu 273 km puteva I i II reda. Broj zaposlenih je od 250 do 300. Posedujemo preko 300 građevinskih mašina. U vlasništvu kompanije nalaze se i 4 asfaltne baze, kamenolom i rudnik majdanskog peska.