Geografski položaj

VOJPUT DOO je locirana sa sedištem u Subotici. Ostali punktovi su locirani u Somboru, Bačkoj Topoli, Senti, Kikindi i Novom Kneževcu.

Glavne delatnosti Kompanije su izgradnja puteva, saobraćajnica, eksploatacionih jezera, nasipa...

Pored toga VOJPUT DOO se bavi i stalnim održavanjem puteva.

VOJPUT DOO ima ekskluzivni ugovor sa državom - JP Putevi Srbije o održavanju puteva na teritoriji severne i zapadne Bačke i severnog Banata što praktično znači od Dunava do Tise i od Horgoša do Novog Sada. Po potrebi Kompanija izvodi radove i u svim delovima Srbije.

U Subotici Kompanija poseduje upravnu zgradu u ulici Đure Đakovića br. 10., i objekte u ulici Hipodromska b.b. u kojima su smešteni operativa za izgradnju i održavanje puteva, mehaničarske radionice, garaže, magacinski prostor, objekti za gorivo i hangari za smeštaj industrijske soli, sve na prostoru od preko 10 hektara.

Kompanija ima instalirane 4 asfaltne baze sa pomoćnim građevinskim objektima.