Kontakt

VOJPUT DOO
Kompanija za izgradnju građevinskih objekata

Adresa: Đure Đakovića 10
24000 Subotica
Srbija
Telefon: +381 (24) 554-900
Faks: +381 (24) 525-760, 561-644

 

Generalni direktor: Vuk Vujović
Telefon: +381 (24) 552-743, 552-464

 

Danijela Milivojević: izvršni direktor tehničke pripreme

 

Bojan Kostić: rukovodilac službe nabavke

 

Vukoslav Vukoslavović: izvršni direktor za izgradnju

 

Ivan Sudarević: izvršni direktor za održavanje puteva

 

Punktovi za održavanje i zaštitu puteva

Subotica: Hipodromska bb
+381 (24) 561-644
Sombor: Sivački put
+381 (25) 420-506
Bačka Topola: Mlinska 21
+381 (24) 715-000
Kikinda: Iđoški put bb
+381 (64) 848-57-93
Senta: Novosadski put 72
+381 (24) 815-843
Novi Kneževac: Veliki salaš bb
+381 (64) 848-57-92

 

Remont i transport

Subotica: Hipodromska bb
+381 (24) 561-644

 

Asfaltne baze

Sombor: Staparski put bb
+381 (25) 464-300
Subotica ("Marini"): Bikovački put 33
+381 (24) 553-868