Poziv za vanrednu sednicu Skupštine

Vanredna Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan 20.02.2017.  godine, sa početkom u 11,00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama u sedištu Društva, u ul. Đure Đakovića 10 u Subotici.

Preuzmite: