Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 14.06.2016. godine, u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada br. 15, sa početkom u 10,00 časova.

Preuzmite: