Predlog odluka u vezi dnevnog reda redovne Skupštine Kompanije