Gradilište broj jedan

2004. godine Kompanija VOJPUT a.d. preuzima kontrolni paket akcija (70,48%) Kompanije Somborputevi koja sa 210 zaposlenih pokriva teritoriju severozapadne Vojvodine. U sastavu kompanije nalazi se jedna asfaltna i betonska baza koje svojim kapacitetima zadovoljavaju sve potrebe izgradnje i održavanja puteva.