Vojput Subotica | Sertifikati

Sertifikati

Sertifikati

VOJPUT DOO, pored ISO 9001 i ISO 14000, poseduje i STANDCERT sertifikate u skladu sa međunarodnim standardima.

Politika kvaliteta VOJPUT DOO Subotica je sastavni deo ukupne poslovne politike. Zasniva se na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema radi zadovoljavanja potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca i krajnjih korisnika, zaposlenih iz kompanije, vlasnika i investitora, isporučilaca i partnera i drugih subjekata).