Vojput Subotica | Sertifikati

Sertifikati

Sertifikati

 

Vojput doo Subotica poseduje sertifikate SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 (sprovedena je migracija sa standarda SRPS OHSAS 18001:2008 na SRPS ISO 45001:2018). Politika kvaliteta Vojput doo Subotica je sastavni deo ukupne poslovne politike. Zasniva se na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema radi zadovoljavanja potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca i krajnjih korisnika, zaposlenih u Društvu, vlasnika i investitora, isporučilaca  i partnera i drugih subjekata).