Završeni projekti

Završeni projekti

Završeni su radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB broj 15, deonica Vrbas (Zmajevo) – Srbobran (Feketić) u dužini od 9,492 km, kao i radovi na rekonstrukciji i proširenju državnog puta Sombor – Bezdan, u dužini od 10 km, te izgradnja dela trase obilaznice oko Sombora. Takođe, nakon više od 20 godina, završeni su radov na obilaznici oko Subotice (Y krak). U toku 2020. godine, izvedeni su i radovi na rekonstrukciji i obnovi kolovoznog zastora državnog puta IA reda – desna strana autoputa, od Bačke Topole do petlje Sirig, u dužini od 35,324 km.