Budući projekti

Projekti u 2021. godini

U toku 2021. godine, očekuje se izvođenje radova  na rehabilitaciji državnog puta IA reda  (autoput), Horgoš - Novi Sad, desna strana, L=40 km.

Takođe, nastavljaju se radovi na državnom putu na deonici Kula (Bačka Topola) – Vrbas (Savino selo), u ukupnoj dužini od 10,156 km. 

U toku 2021. godine, nastaviće se i saradnja sa NIS a.d. Novi Sad,  na osnovu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji platoa za bušaća postrojenja, pristupnih puteva i infrastrukture na naftnim i gasnim objektima u NIS a.d. Novi Sad.