Vojput Subotica | Partneri

Partneri

Upoznajte se sa našim partnerima


Javno preduzeće putevi Srbije

VOJPUT DOO tokom letnjeg i zimskog perioda održava 834 km piteva I i II reda i 71 km autoputeva.

Trenutno je na snazi ekskluzivni ugovor sa JP "Putevi Srbije" za održavanje državnih puteva I i II reda.

Radnici i mehanizacija za održavanje su raspoređeni na 4 punktova, koji su tako locirani da u svakom trenutku mogu odgovoriti svim zahtevima investitora.

Više

Tagovi