Vojput Subotica | Kratka istorija

Kratka istorija

VOJPUT DOO Subotica je osnovana 1961. godine pod nazivom Preduzeće za puteve "Subotica" iz Subotice. Osnovna delatnost firme od postanka do danas je izgradnja i održavanje puteva, izgradnja brana, akumulacionih jezera, ribnjaka, donjeg stroja železničkih pruga i sl.

Dana 27.11.1990. godine, Preduzeće je organizovano u Akcionarsko društvo "Vojvodinaput" kao prvo privatno preduzeće u SFRJ.

Kompanija Vojvodinaput a.d. od 1998. godine posluje i pod skraćenim nazivom Kompanija VOJPUT a.d.

Od 1990. godine do danas akcionarsko društvo Vojvodinaput kontinuirano svake godine isplaćuje dividende.

Kompanija ide u red bolje opremljenih firmi u Srbiji, ima liderski položaj na tržištu, odličnu komunikaciju sa Investitorima i lokalnim samoupravama na svojoj teritoriji. Prva Kompanija u Srbiji iz oblasti putogradnje koja je dobila Lloyd-ov sertifikat ISO 2001, a od 2004. godine je i nosilac Sertifikata o menadžmentu kvalitetom sertifikovan takođe od strane Lloyd Register-a.

Kompanija je poslednjih 10 godina rangirana među 100 najuspešnijih u državi a u 2014. godini nalazi se na 8. mestu u zemlji na beloj listi građevinskih firmi koju je izdalo Ministarstvo građevinarstva.

Kompanija je dana 01.06.2005. godine prevedena iz Trgovinskog suda u Subotici u Agenciju za privredne registre u Beogradu, u skladu sa novim zakonskim propisima.

Kompanija VOJPUT a.d. ima status otvorenog akcionarskog društva i kotira na Beogradskoj berzi (www.belex.rs) od 2003. godine. Vrednost akcije Kompanije VOJPUT na Beogradskoj berzi je od 2003. godine do danas nominalno porasla za više od 17 puta (sa 600 dinara na 10.800 dinara).

Danas, posle 54 godine poslovanja preduzeća, skoro da nema ni jednog magistralnog, regionalnog i lokalnog puta na teritoriji severo-zapadne Bačke i severnog Banata, gde putnu mrežu održava Kompanija VOJPUT a.d., koji nije izgrađen kao savremeni kolovoz.

Kompanija permanentno ulaže značajna sredstva u modernizaciju opreme i inoviranje znanja, tako da danas raspolaže najsavremenijom opremom po Evropskim standardima kao i kadrom koji prati razvoj tehnologija, stalno usavršavajući i u praksi primenjujući nova znanja.