Vojput Subotica | Kompanija koja garantuje kvalitet

Garancija kvaliteta

 

Nove moderne saobraćajnice na severu Bačke, uvođenje novih tehnologija u održavanju puteva, savremena organizacija rada i poslovanja preduzeća odavno su VOJPUT DOO svrstali u vrh domaćih putarskih preduzeća i, pet godina uzastopno u 100 najuspešnijih firmi u Srbiji, a 8. u 2014. na beloj listi objavljenoj od strane Ministarstva privrede.

VOJPUT DOO je skoro pola veka prisutna na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih puteva, kao prvo akcionarsko društvo u bivšoj SFRJ koje je izvršilo privatizaciju davne 1990. godine, kada je 356 radnika putem internih deonica otkupilo 93,5% društvenog kapitala.

Kompanija poseduje sertifikate za sistem kvaliteta ISO 9001:1994 i ISO 9001:2000 u skladu sa međunarodnim standardima, a danas posluje kao otvoreno akcionarsko društvo čije se akcije kotiraju na Beogradskoj berzi od 2003. godine.

Tokom dugogodišnjeg uspešnog poslovanja, VOJPUT DOO je izgradio preko 3.000 km saobraćajnica. U tom smislu naročito treba istaći učešće u izgradnji poluautoputa od Horgoša do Novog Sada, zatim autoputa Beograd - Zagreb, kao i učešće u rekonstrukciji poletno-sletne piste Aerodroma "Nikola Tesla".

Kompanija je u Joint-Venture poslovima sa "Alpinom" i PZP "Beograd", završila nekolicinu kapitalnih objekata, među kojima je i deo autoputa Beška-Novi Sad. Završena izgradnja dela trase obilaznice oko Sombora, završena rehabilitacija magistralnog puta od Subotice do Banje Palić, izvršene kapitalne rehabilitacije na putu Subotica-Kelebija, Subotica-Bačka Topola, Senta-Bačka Topola, Bogojevo-Karavukovo i izgrađeno na desetine saobraćajnica u Adi, Apatinu, Čoki, Vrbasu, Bačkoj Topoli, Kanjiži, Kikindi, Kuli, Malom Iđošu, Novom Kneževcu, Odžacima, Somboru, Senti i Subotici.

Kompanija je u 2006. godini proizvela 200 hiljada tona asfalta. Kako bi se ispunili najstroži kriterijumi građevinske struke i ekološke norme, kvalitet proizvedenog asfalta na svim postrojenjima se redovno kontroliše.

2006. godinu je obeležilo svečano otvaranje i puštanje u redovnu proizvodnju kamenoloma Drenovac kod Mionice. U toku prve godine njegovog rada proizvelo se oko 350.000 tona raznih frakcija, pa je i to znatno doprinelo uspešnijem poslovanju VOJPUT DOO.

Kompanija ima iskusan stručni kadar i savremenu mehanizaciju, pozajmište peska Kelebija... Da bi se udovoljilo zahtevima savremene putogradnje, obezbeđena je nova mehanizacija i putarska vozila najpoznatijih svetskih proizvođača. Investicije u 2006. godini su prevazišle su 4 miliona evra. Kompanija je ovim ulaganjima osavremenila i proširila svoju opremu i mehanizaciju, pa su pojedini radnici osposobljeni za rukovanje na većem broju građevisnkih mašina.