Vojput Subotica | Kompanija koja garantuje kvalitet

Garancija kvaliteta

 

Nove moderne saobraćajnice na severu Bačke, uvođenje novih tehnologija u održavanju puteva, savremena organizacija rada i poslovanja preduzeća odavno su Vojput doo Subotica svrstali u vrh domaćih putarskih preduzeća i, pet godina uzastopno u 100 najuspešnijih firmi u Srbiji, a 8. u 2014. godini na beloj listi objavljenoj od strane Ministarstva privrede.

Vojput doo Subotica je skoro pola veka prisutna na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih puteva, kao prvo akcionarsko društvo u bivšoj SFRJ koje je izvršilo privatizaciju davne 1990. godine, kada je 356 radnika putem internih deonica otkupilo 93,5% društvenog kapitala.

Vojput doo Subotica poseduje sertifikate SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008.

Politika kvaliteta Društva je sastavni deo ukupne poslovne politike.

Tokom dugogodišnjeg uspešnog poslovanja, Vojput doo Subotica je izgradio preko 3.000 km saobraćajnica. U tom smislu naročito treba istaći učešće u izgradnji poluautoputa od Horgoša do Novog Sada, zatim autoputa Beograd - Zagreb, kao i učešće u rekonstrukciji poletno-sletne piste Aerodroma "Nikola Tesla". Društvo je u Joint-Venture poslovima sa "Alpinom" i PZP "Beograd", završila nekolicinu kapitalnih objekata, među kojima je i deo autoputa Beška-Novi Sad. Završeni su radovi na rehabilitaciji – dogradnji kolovoza na magistralnom putu M-22.1 deonica Gladnoš – Inđija u dužini od 11,898, km, zatim radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB reda broj 12 Novi Sad – Zrenjanin u ukupnoj dužini od 24,211 km, radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB broj 15, deonica Vrbas (Zmajevo) – Srbobran (Feketić) u dužini od 9,492 km, a trenutno se na istom državnom putu radi na deonici Kula (Bačka Topola) – Vrbas (Savino selo), u ukupnoj dužini od 10,156 km. Završeni su radovi na rekonstrukciji i proširenju državnog puta Sombor – Bezdan, u dužini od 10 km, završena je  izgradnja dela trase obilaznice oko Sombora, kao i obilaznica oko Subotice (Y krak) nakon više od 20 godina. Vršeni su takođe radovi na rehabilitaciji magistralnog puta od Subotice do Banje Palić, izvršene kapitalne rehabilitacije na putu Subotica-Kelebija, Subotica-Bačka Topola, Senta-Bačka Topola, Bogojevo-Karavukovo i izgrađeno na desetine saobraćajnica u Adi, Apatinu, Čoki, Vrbasu, Bačkoj Topoli, Kanjiži, Kikindi, Kuli, Malom Iđošu, Novom Kneževcu, Odžacima, Somboru, Senti, Subotici, Zrenjaninu. Urađeno je na desetine petlji, kružnih tokova i natputnjaka. Završeni su radovi na izgradnji čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda i deset bočnih naplatnih stanica. Izvršena je rekonstrukcija i proširenje državnog puta Kikinda – Bašaid, kao i rekonstrukcija graničnih prelaza: Horgoš, Kelebija, Đala, Nova Crnja, Rastina, Bezdan, Bački Breg. U toku 2020. godine, izvedeni su radovi na rekonstrukciji i obnovi kolovoznog zastora državnog puta IA reda – desna strana autoputa, od Bačke Topole do petlje Sirig, u dužini od 35,324 km.Takođe, Vojput doo Subotica ima zaključen višegodišnji ugovor sa NIS a.d. Novi Sad o izvođenju radova na izgradnji pristupnih puteva i infrastrukture na naftnim i gasnim objektima NIS-a.

Društvo ima iskusan stručni kadar i savremenu mehanizaciju, pozajmište peska Kelebija... Da bi se udovoljilo zahtevima savremene putogradnje, početkom 2021. godine je obezbeđena nova mehanizacija i putarska vozila najpoznatijih svetskih proizvođača. Društvo je ovim ulaganjima osavremenilo i proširilo svoju opremu i mehanizaciju, pa su pojedini radnici osposobljeni za rukovanje na većem broju građevinskih mašina. Vojput doo Subotica je krajem 2020. godine akreditovan od strane Privredne komore Srbije za izvođenje procesa učenja kroz rad (dualno obrazovanje).