O nama

Privredno društvo Vojput doo Subotica, Đure Đakovića 10, MB 08141711, PIB 100838460, od 13.09.2017. godine u pravnom prometu nastupa kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa punim poslovnim imenom VOJPUT DOO ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, SUBOTICA i skraćenim poslovnim imenom VOJPUT DOO SUBOTICA. Društvo je osnovano 1961. godine pod nazivom Preduzeće za puteve „Subotica“ iz Subotice. 

Osnovna delatnost Društva je izgradnja građevinskih objekata sa šifrom delatnosti 4211, izgradnja puteva i autoputeva. Pored izgradnje, Društvo je zaduženo za održavanje državnih puteva I i II reda na teritoriji severne Bačke i severnog Banata, Putna mreža sastoji se od 445,673 km državnih puteva IB reda, 507,385 km državnih puteva IIA reda, 88,303 km državnih puteva IIB reda, što ukupno čini dužinu putne mreže od 1041,361 km. Društvo je zaduženo i za održavanje državnog puta I reda na teritoriji severne Bačke. Putna mreža se sastoji od 93,724 km državnih puteva IA reda (autoput), od državne granice sa Republikom Mađarskom (GP Horgoš) do petlje Zmajevo.

Društvo poseduje ukupno osam punktova za održavanje puteva u Subotici, Bačkoj Topoli, Senti, Somboru, Novom Kneževcu, Kikindi, Banatskom Dvoru i Zrenjaninu.

Vojput doo Subotica raspolaže iskusnim stručnim kadrovima raznih profila i optimalnim brojem zaposlenih, osposobljenih za rukovanje najsavremenijom opremom za izgradnju i održavanje saobraćajnica. Nove moderne saobraćajnice na severu Bačke, uvođenje novih tehnologija u održavanju puteva, savremena organizacija rada i poslovanja preduzeća odavno su Vojput doo Subotica svrstali u vrh domaćih putarskih preduzeća.

Tokom dugogodišnjeg uspešnog poslovanja, Vojput doo Subotica je izgradio preko 3.000 km saobraćajnica. U tom smislu naročito treba istaći učešće u izgradnji poluautoputa od Horgoša do Novog Sada, zatim autoputa Beograd - Zagreb, kao i učešće u rekonstrukciji poletno-sletne piste Aerodroma "Nikola Tesla". Društvo je u Joint-Venture poslovima sa "Alpinom" i PZP "Beograd", završila nekolicinu kapitalnih objekata, među kojima je i deo autoputa Beška-Novi Sad. Završeni su radovi na rehabilitaciji – dogradnji kolovoza na magistralnom putu M-22.1 deonica Gladnoš – Inđija u dužini od 11,898, km, zatim radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB reda broj 12 Novi Sad – Zrenjanin u ukupnoj dužini od 24,211 km, radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB broj 15, deonica Vrbas (Zmajevo) – Srbobran (Feketić) u dužini od 9,492 km, a trenutno se na istom državnom putu radi na deonici Kula (Bačka Topola) – Vrbas (Savino selo), u ukupnoj dužini od 10,156 km. Završeni su radovi na rekonstrukciji i proširenju državnog puta Sombor – Bezdan, u dužini od 10 km, završena je  izgradnja dela trase obilaznice oko Sombora, kao i obilaznica oko Subotice (Y krak) nakon više od 20 godina. Vršeni su takođe radovi na rehabilitaciji magistralnog puta od Subotice do Banje Palić, izvršene kapitalne rehabilitacije na putu Subotica-Kelebija, Subotica-Bačka Topola, Senta-Bačka Topola, Bogojevo-Karavukovo i izgrađeno na desetine saobraćajnica u Adi, Apatinu, Čoki, Vrbasu, Bačkoj Topoli, Kanjiži, Kikindi, Kuli, Malom Iđošu, Novom Kneževcu, Odžacima, Somboru, Senti, Subotici, Zrenjaninu. Urađeno je na desetine petlji, kružnih tokova i natputnjaka. Završeni su radovi na izgradnji čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda i deset bočnih naplatnih stanica. Izvršena je rekonstrukcija i proširenje državnog puta Kikinda – Bašaid, kao i rekonstrukcija graničnih prelaza: Horgoš, Kelebija, Đala, Nova Crnja, Rastina, Bezdan, Bački Breg. 

U toku 2020. godine, izvedeni su radovi na rekonstrukciji i obnovi kolovoznog zastora državnog puta IA reda – desna strana autoputa, od Bačke Topole do petlje Sirig, u dužini od 35,324 km.

Takođe, Vojput doo Subotica ima zaključen višegodišnji ugovor sa NIS a.d. Novi Sad o izvođenju radova na izgradnji pristupnih puteva i infrastrukture na naftnim i gasnim objektima NIS-a.

Društvo poseduje preko 250 građevinskih mašina. U vlasništvu Društva se nalaze  i 3 asfaltne baze i rudnik majdanskog peska.

Društvo je u 2020. godini proizvelo 150.000 tona asfalta. Kako bi se ispunili najstroži kriterijumi građevinske struke i ekološke norme, kvalitet proizvedenog asfalta na svim postrojenjima se redovno kontroliše.

Vojput doo Subotica ima iskusan stručni kadar i savremenu mehanizaciju, Da bi se udovoljilo zahtevima savremene putogradnje, početkom 2021. godine, obezbeđena je nova mehanizacijaputarska vozila najpoznatijih svetskih proizvođača.

Vojput doo Subotica raspolaže iskusnim stručnim kadrovima raznih profila i optimalnim brojem zaposlenih, osposobljenih za rukovanje najsavremenijom opremom za izgradnju i održavanje saobraćajnica:

- laserskom opremom za zemljane i asfaltne radove

- transpoortnim kapacitetima bruto nosivosti ≈ preko 1.200 tona

- kapacitetima za zemljane radove od ≈ preko 1.500 kubnih metara na čas

- kapacitetima za ugradnju asfalta od ≈ preko 2.500 tona na dan

- kapacitetima za proizvodnju asfalta od 300.000 tona godišnje.

Društvo raspolaže sopstvenom remontnom radionicom i radionicom za peskarenje i farbanje (zaštita opreme).

Krajem 2011.godine Društvo je okončalo aktivnost na otkrivanju sopstvenog majdana peska na lokaciji Kelebija kod Subotice. Majdan peska Vojput – Kelebija na osnovu rešenja Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine broj 115-310-199/2011-2 o odobrenju eksploatacije, aktiviran je u decembru 2011.godine. Eksploataciono polje je prošireno u toku 2018. godine, na osnovu novog rešenja Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine od 27.09.2018. godine, broj 143-310-407/2018-03.

Vojput doo Subotica poseduje sertifikate SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008. Politika kvaliteta Vojput doo Subotica je sastavni deo ukupne poslovne politike. Zasniva se na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema radi zadovoljavanja potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca i krajnjih korisnika, zaposlenih u Društvu, vlasnika i investitora, isporučilaca  i partnera i drugih subjekata).

 Prosečan broj zaposlenih u Društvu je 334.

Više

Naši projekti

Poslednje vesti

Rekonstrukcija auto-puta E75 na deonici Horgoš-Novi Sad uz primenu "zelene" infrastrukturne metode

Press Release / 01.10.2021

Uskoro kreće revitalizacija 40 kilometara deonice auto-puta od Horgoša prema Novom Sadu

Press Release / 31.03.2021

Vesti o nama

Press Release / 01.02.2021